ประกาศ

การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ ม.1
ประจำปี 2562 (Pre-test'62)

ดาวน์โหลดเอกสาร สมัครสอบ
กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน
กำหนดการ กิจกรรม
วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน - วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2562 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม - วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562 สมัครสอบทางเว็บไซต์ www.satit.su.ac.th (ดูรายละเอียดในวิธีการสมัคร)
ววันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม - วันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม 2562 ชำระเงินผ่านทาง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และเคาน์เตอร์เซอร์วิส
วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2562

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทางเว็บไซต์ www.satit.su.ac.th

- พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
วันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ
วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผลสอบ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับรางวัลทางเว็บไซต์ www.satit.su.ac.th